Polityka prywatności

Zdjęcie w tle

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego dostępnego pod adresem [termoizolacje-natryskowe.pl] (dalej: „Serwis”).

Administratorem Serwisu jest [Eko-Term termomodernizację, Aleja Armii Krajowej 6A/3, 95-100 Zgierz, Polska] (dalej: „Administrator”).

§ 1 Definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator – firma [Eko-Term termomodernizację, Aleja Armii Krajowej 6A/3, 95-100 Zgierz, Polska], świadcząca usługi drogą elektroniczną oraz przechowująca i udostępniająca dane osobowe Użytkowników zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem [termoizolacje-natryskowe.pl], prowadzona przez Administratora, służąca do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Cookies – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 Rodzaje danych osobowych i sposób ich zbierania

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, które są zbierane podczas korzystania przez nich z Serwisu.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej umowy.
 3. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu,

d) adres IP.

§ 3 Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną,

b) marketingu produktów i usług własnych Administratora,

c) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych w Serwisie,

d) realizacji umów sprzedaży zawartych drogą elektroniczną,

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach określonych w ust. 1 powyżej.

§ 4 Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne,zawierają informacje zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe i przechowywane są do momentu opuszczenia Serwisu lub wylogowania się Użytkownika. Pliki stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;

b) tworzenia statystyk i raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu;

c) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych Użytkowników.

 1. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu lub usunąć już zapisane pliki, stosując odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na poprawne działanie niektórych funkcji Serwisu.

§ 5 Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, którą Użytkownik zawarł z Administrator, lub gdy jest to wymagane przez przepisy prawa.
 2. Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom współpracującym w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora, np. dostawcom płatności, firmom kurierskim czy dostawcom usług hostingowych.
 3. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika.

§ 6 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym dostępem, utratą czy uszkodzeniem.
 2. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika o zdarzeniu i podejmuje odpowiednie kroki mające na celu zminimalizowanie skutków naruszenia.

§ 7 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. 2. W celu skorzystania z ww. praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych w § 1 ust. 1.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 8 Zmiany w polityce prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności.

§ 9 Kontakt

 1. W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych w § 1 ust. 1.
cta

Tylko Ekoterm oferuje możliwość realizacji inwestycji w systemie abonamentowym! Zgłoś się do profesjonalistów

POROZMAWIAJ Z DORADCĄ